Úvod

Spoločnosť TIPLUX s.r.o je zameraná na predaj pouličného osvetlenia a osvetľovacej techniky . Počas svojho pôsobenia na trhu dokázala navrhnúť a realizovať úsporné riešenia, pre mnohé obce a mestá na území SR.

Spoločnosť je zameraná výlučne na produkty najvyššej kvality.
Ponúka možnosti financovania ktoré nezaťaží rozpo
čet obce.

Prispieva k hospodárnejšiemu využívaniu elektrickej energie a tak aj k ochrane životného prostredia.

Ponúka dlhodobé záruky na materiály a technológie použité v predávaných produktoch.

Poskytuje odbornú montáž , záručný pozárucný servis odbornými pracovníkmi ktorý sú pravidelne školený.